Fims sajt

Väder/Klimat

Det framförs många underliga data om vårt klimat och hur det förändras. Ibland så får jag det intrycket att man försöker visa fram just de delar av statistiken som bevisar en viss  tes medan man inte visar de delar som motbevisar tesen. Av den anledningen har jag skaffat fram data om årsmedeltemperaturen i Sverige för så långt bak i tiden man har "vettiga" data. Första observationen är från 1860. Uppgifterna kommer från SMHI.  SMHI's Temperaturdata  Nedan ett diagram som visar årsmedeltemperaturen år för år från SMHI's data. I diagrammet har en linje lagts in som är en linjär regressionslinje. Av den ser man att årsmedeltemperaturen stiger.

 

årsmedeltemperatur

 

 

 

 

 

Men vi får ju rapporter om att det har varit en katastrofal ökning av temperaturen under senaste tiden, man säger att klimatet har förändrats. Vad jag vet så uttalar sig en meteorolog om klimatet först då han/hon har tillgång till data för de senaste 30 åren. Låt oss då se hur klimatet har förändrats vad avser den årliga förändringen i årsmedeltemperatur. Vi börjar 1891 och tittar 30 år bakåt i tiden och ser hur årsmedeltemperaturen i snitt har ändrats. Sedan går vi ett framåt ett år i taget och beräknar den årliga förändringen 30 år bakåt i tiden. Ritar man den årliga temperaturförändringen i ett diagram, då får vi nedanstående resultat:

 

genomsnittlig ändring av årsmedeltemperaturen

 

Nu är det upp till dig att tolka resultatet.

 

 

 

 

 

 Sidan senast ändrad:  tisdag 1 november 2016